Svenskt Växtskydd 

– De svenska växtskyddsföretagens branschförening

Vi arbetar för en behovsanpassad och säker användning av kemiska växtskyddsmedel i ett effektivt och hållbart jordbruk. Det ger vinster för både människor och miljö.

Vi bygger på kunskap…

Forskningen och utvecklingen inom industrin ger hela tiden nya resultat. Det leder till mer effektiva produkter och säkrare användning. För varje växtskyddsmedel som registreras finns ett omfattande vetenskapligt underlag. Svenskt Växtskydd visar vägen.

…och sprider information

De enskilda medlemsföretagen, liksom branschen gemensamt, söker ständigt nya vägar för att sprida saklig information om växtskydd till beslutsfattare, myndigheter, intressenter, användare och konsumenter.

 

 

 

Aktuellt
Prenumerera icon-rss-20-20
Publicerad: 2016-11-09 Av: Ida

Stopp för beslut om permanenta skyddszoner som krav för att få använda växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen upphör med att besluta om permanent bevuxna skyddszoner som villkor för att få använda vissa växtskyddsmedel. Myndigheten har bedömt att sådana villkor inte är det bästa sättet att minska risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendrag. Ett skäl till beslutet är att den beräkningsmodell som använts för att uppskatta risken för spridning av växtskyddsmedel […] Läs mer

Publicerad: 2016-09-21 Av: Ida

Debatt. Ge alla svenska jordbruksföretag samma konkurrensvillkor

Svenskt Växtskydd publicerar ny debattartikel i Jordbruksaktuellt med anledning av regeringens budgetförslag för år 2017. I budgeten framgår det bland annat att ekologisk produktion ska stöttas med 25 miljoner kronor årligen fram till år 2020, något som snedvrider konkurrensvillkoren inom en och samma näring. Föregående regering tillsätter en konkurrenskraftsutredning som nuvarande regering använder som utgångspunkt […] Läs mer

Publicerad: 2016-09-12 Av: Ida

Svenskt Växtskydd yrkar på fortsatt granskning av Kemikalieinspektionens handläggningstider

Svenskt Växtskydd har tidigare skrivit om att Justitiekanslern i ett beslut från den 30 juni 2016 uttalar fortsatt allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen för att handläggningstiderna gällande bekämpningsmedel är alltför långa. Trots fortsatt allvarlig kritik kan man i beslutet läsa att Justitiekanslern nu avser avsluta granskningen av Kemikalieinspektionens ärendeförteckning. Svenskt Växtskydd är kritiska till att granskningen […] Läs mer

Publicerad: 2016-09-12 Av: Hans

Ny kommunikatör på plats!

Sedan den 1 september är Ida Björling ny kommunikatör på Svenskt Växtskydd. ”Det känns bra att äntligen vara igång! Jag har en spännande höst framför mig med en rad olika uppdrag; allt ifrån möten med politiker, myndigheter och intressentgrupper till att utveckla Svenskt Växtskydds hemsida. Som kommunikatör på Svenskt Växtskydd hoppas jag kunna kombinera mitt […] Läs mer

Publicerad: 2016-08-05 Av: Hans

Justitiekanslern kritiserar åter Kemikalieinspektionen

Justitiekanslern uttalar fortsatt allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen för att handläggningstiderna beträffande vissa ansökningsärenden gällande bekämpningsmedel är alltför långa. Läs mer   Läs mer

Se äldre nyheter »