Svenskt Växtskydd 

– De svenska växtskyddsföretagens branschförening

Vi arbetar för en behovsanpassad och säker användning av kemiska växtskyddsmedel i ett effektivt och hållbart jordbruk. Det ger vinster för både människor och miljö.

Vi bygger på kunskap…

Forskningen och utvecklingen inom industrin ger hela tiden nya resultat. Det leder till mer effektiva produkter och säkrare användning. För varje växtskyddsmedel som registreras finns ett omfattande vetenskapligt underlag. Svenskt Växtskydd visar vägen.

…och sprider information

De enskilda medlemsföretagen, liksom branschen gemensamt, söker ständigt nya vägar för att sprida saklig information om växtskydd till beslutsfattare, myndigheter, intressenter, användare och konsumenter.

 

 

 

Aktuellt
Prenumerera icon-rss-20-20
Publicerad: 2016-05-02 Av: Hans

Ny kommunikatör på Svenskt Växtskydd

Den 1 september blir Ida Eriksson ny kommunikatör på Svenskt Växtskydd. Välkommen Ida! Läs mer Läs mer

Publicerad: 2016-04-05 Av: Hans

Märkning – övergångsbestämmelser

Växtskyddsmedel omfattas av CLP. Denna förordning gäller över EG 1107/2009. För växtskyddsmedel (som är blandningar) gäller övergångsbestämmelser. Läs mer

Publicerad: 2016-03-23 Av: Hans

Blågult Växtskydd

Vi vill med Blågult Växtskydd få alla lantbrukare att använda växtskyddsmedel på ett korrekt sätt. Svenskt Växtskydds primära intresse i detta sammanhang är att undvika de problem som felaktig användning kan skapa med höga halter av växtskyddsmedel i vatten, skador av vindavdrift, påverkan på pollinerare etc. Inledningsvis är det tre delar som tas upp: Användningsvillkor […] Läs mer

Publicerad: 2015-10-14 Av: Anders

Svenskt Växtskydd har lämnat remissyttrande över Miljömyndighetsutredningens slutbetänkande

Svenskt Växtskydd har lämnat remissyttrande över Miljömyndighetsutredningens slutbetänkande Svenskt Växtskydd är positiva till utredningens förslag att bilda en ny myndighet ”Miljöinspektionen” med uppgift att bevilja tillstånd enligt miljöbalken samt bedriva tillsyn och svara för tillsynsvägledning. – Allra viktigast för oss och våra medlemsföretag är dock att vi får kompetenta och effektiva myndigheter och att hanteringen […] Läs mer

Publicerad: 2015-05-29 Av: Hans

Ny verksamhetsledare på Svenskt Växtskydd

Ny verksamhetsledare på Svenskt Växtskydd Anders Normann är från och med den 1 september ny verksamhetsledare på Svenskt Växtskydd. Han ersätter Cecilia Ljunggren som går i pension senare i år efter att ha jobbat deltid under hösten. Anders är utbildad ekotoxikolog. Han kommer från IKEM, Innovations- och kemiindustrierna, där han ansvarat för miljöfrågorna. Anders har […] Läs mer

Se äldre nyheter »