Svenskt Växtskydd 

– De svenska växtskyddsföretagens branschförening

Vi arbetar för en behovsanpassad och säker användning av kemiska växtskyddsmedel i ett effektivt och hållbart jordbruk. Det ger vinster för både människor och miljö.

Vi bygger på kunskap…

Forskningen och utvecklingen inom industrin ger hela tiden nya resultat. Det leder till mer effektiva produkter och säkrare användning. För varje växtskyddsmedel som registreras finns ett omfattande vetenskapligt underlag. Svenskt Växtskydd visar vägen.

…och sprider information

De enskilda medlemsföretagen, liksom branschen gemensamt, söker ständigt nya vägar för att sprida saklig information om växtskydd till beslutsfattare, myndigheter, intressenter, användare och konsumenter.

 

 

 

Aktuellt
Prenumerera icon-rss-20-20
Publicerad: 2016-08-05 Av: Hans

Justitiekanslern kritiserar åter Kemikalieinspektionen

Justitiekanslern uttalar fortsatt allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen för att handläggningstiderna beträffande vissa ansökningsärenden gällande bekämpningsmedel är alltför långa. Läs mer   Läs mer

Publicerad: 2016-06-23 Av: Hans

Svenskt Växtskydd verksamhetsberättelse 2015

Svenskt Växtskydds medlemsföretag och kansli har under 2015 bedrivit en intensiv verksamhet. Läs mer Läs mer

Publicerad: 2016-05-27 Av: Anders

Pressmeddelande: COOPs marknadsföring rörande ”ekoeffekten” kommer att prövas rättsligt i marknadsdomstolen

Svenskt Växtskydd har i dag tagit COOPs marknadsföring rörande den påstådda ”ekoeffekten” till marknadsdomstolen för att den är osaklig. Marknadsföringen baserar sig på reklamfilmen om ”ekoeffekten”. Vi förstår att COOP gärna vill sälja sina, ofta dyrare, ekologiska livsmedel, men marknadsföringen är oetiskt och det är dessutom olagligt att vilseleda kunderna med ovederhäftiga påståenden. Läs mer

Publicerad: 2016-05-02 Av: Hans

Ny kommunikatör på Svenskt Växtskydd

Den 1 september blir Ida Eriksson ny kommunikatör på Svenskt Växtskydd. Välkommen Ida! Läs mer Läs mer

Publicerad: 2016-04-05 Av: Hans

Märkning – övergångsbestämmelser

Växtskyddsmedel omfattas av CLP. Denna förordning gäller över EG 1107/2009. För växtskyddsmedel (som är blandningar) gäller övergångsbestämmelser. Läs mer

Se äldre nyheter »